เงื่่อนไขข้อตกลง

แจ้งเพื่อทราบ
เกมส์นี้เป็นเกมส์ที่ห้ามขายในโซนไทยหรือไม่มีขายในโซนไทย(ห้ามขายแต่เล่นได้ แปลกมั๊ย) ท่านอาจจะโดนทาง Steam ไทยลบเกมส์นี้ได้ เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 0.1%

ข้อตกลงการซื้อเกมส์นี้
1. ถ้าท่านใดโชคดีโดนลบเกมส์ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เพราะถือว่าท่านได้ตกลงกับทางเราแล้วเมื่อท่านได้อ่านหน้าเพจนี้
2. ถ้าท่านซื้อไปแล้วเล่นไม่ได้ update patch DLC ต่างๆไม่ได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เพราะถือว่าท่านได้ตกลงกับทางเราแล้วเมื่อท่านได้อ่านหน้าเพจนี้